जून महिन्याची प्रवचने (परमार्थ)

मूळ ग्रंथामध्ये जून महिन्यातील ३० प्रवचने "परमार्थ" या विषयावर आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5437371026714774443.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(June)

Price - Rs. 40/-

॥श्रीराम समर्थ॥