मे महिन्यातील प्रवचने (साधन)

मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "साधन" या विषयावरील आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5065721201946341864.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(May)

Price - Rs. 45/-

॥श्रीराम समर्थ॥