एप्रिल महिन्यातील प्रवचने (संत-सत्पुरुष)

मूळ ग्रंथामध्ये १ ते ३० एप्रिल या महिन्यातील ३० प्रवचने "संत, सत्पुरुष" या विषयावर आहेत. या वेबपेजेसमध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5196681274557718439.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(April)

Price - Rs. 40/-

॥श्रीराम समर्थ॥