विश्वरूपवर्णन

मी एक साधनी:
अकराव्या अध्यायात अर्जुनानं परमेश्वराचं महाकालरूप(विश्वरुप), ऐश्वर्यसंपन्न, अविनाशी असे रूप पहाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याविषयी मला आपल्याकडून जाणून घ्य़ायचे आहे.

माझ्या मनातील सद्गुरु:
अर्जुनाची इच्छा ऐकल्यानंतर भगवंत त्याला म्हणाले की, पार्था शेकडो प्रकारची, रंगाची, आकारांची माझी दिव्यरूपे पहा.
यात १२ आदित्य,
८ वसू,
११ रूद्र,
२ अश्विनीकुमार,
४९ मरुतगण असतील.
चराचरासह संपूर्ण जग एकत्रित असेल.
तुझे लौकिक नेत्र हे माझे रूप पहाण्यास असमर्थ आहेत.
दिव्य चक्षुच ही ईश्वरीय योगशक्ती पाहू शकतात.

॥श्रीराम समर्थ॥