त्रैलोक्याबाहेर परलोक

परलोक - (त्रैलोक्याच्या बाहेर)

१) ध्रुवमंडळ

२) मह:लोक
निवासी - कल्पापर्यंत आयुष्य असणारे

३) जन:लोक
निवासी - जितेंद्रिय व महायोगी, सनकादिक राहातात.

४) तप:लोक
निवासी - वैराजदेव तपस्वी

५) सत्यलोक
निवासी -
अधिपती ब्रह्मदेव
मूर्तीमंत चार वेद
मूर्तीमंत सर्व धर्म
मूर्तीमंत शुद्ध ब्रह्मचर्य
मूर्तीमंत तप
मूर्तीमंत गायत्री
मूर्तीमंत वाणी
मूर्तीमंत दया
मूर्तीमंत योग
मूर्तीमंत तीन अग्नी - दाक्षिणाग्नी, गार्हपत्य, आहवनीय
एकरूप मूर्तीमंत सत्य
------------------------------------------------------------------
ब्रह्मांडबाहेर -
शंकराने लीलेने निर्माण केलेला कैलास

विष्णूने लीलेने निर्माण केलेला वैकुंठ

॥श्रीराम समर्थ॥