उपशम - प्रकरण ५

उपशम - प्रकरण ५
------------------------
मुद्दे
मी व तू आणि हे जग अशा प्रकारची भ्रांति का व कशी उत्पन्न झाली

॥श्रीराम समर्थ॥