सोयर-सुतक

सोयर (जननाशौच)
[संदर्भ- दाते पंचांग]
---------------
नवीन मूल जन्माला आल्यावर सोयर पाळतात.

- आईला १० दिवस
- इतरांना ३ दिवस

या काळात काय करु नये, करावे?
- देवधरात जाऊ नये.
- देवपूजा करु नये
- देवळात जाऊ नये
- जिथे पूजा/यज्ञ इ. शुभकर्मे चालू असतील अशा ठिकाणी जाऊ नये

- ----------------------------------
सुतक (मृताशौच)

व्यक्ती मृत पावली असता त्या व्यक्तीच्या कोणत्या नातेवाईकास किती दिवस सुतक असते?

१) गर्भपात झाला असता -
आईला - पाचव्या महिन्यात ५ दिवस, सहाव्या महिन्यात ६ दिवस
इतरांना - ३ दिवस

२) मृत निपजल्यास - १० दिवस

३) वडील गेल्यास
- मुलास - १० दिवस
- विवाहित मुलीस - ३ दिवस

४) आई गेल्यास
- मुलास, अविवाहित मुलीस - १० दिवस
- विवाहित मुलीस - ३ दिवस

५) सख्खे/चुलत/चुलत-चुलत - पणजोबा-पणजी, आजोबा-आजी, काका-काकू गेल्यास
- विवाहित मुलास - १० दिवस
- अविवाहित - स्नानाने शुध्दी
- कन्येस - स्नानाने शुध्दी

६) मुलगा/पुतण्या/नातू/पणतू गेल्यास
मृताची मुंज न झाल्यास - ३ दिवस
मृताची मुंज झाल्यास - १० दिवस

७) मुलगी/पुतणी/नात/पणती गेल्यास
मृत अविवाहित असेल तर - ३ दिवस
मृत विवाहित असेल तर - ३ दिवस

८) भाऊ/भावजय गेल्यास -
भावाला - १० दिवस
विवाहित बहिणीस - भाऊ विवाहित असेल तर ३ दिवस

९) बहिण गेल्यास
मृत विवाहित असेल तर भावास - १-१॥ दिवस
विवाहित बहिणीस - ३ दिवस
मृत अविवाहित असेल तर - भावास - ३ दिवस

१०) बायको/नवरा गेल्यास
१० दिवस

११) आत्या मृत झाल्यास
- ३ दिवस

१२) मंत्रोपदेश करणार्‍या गुरुचे निधन झाल्यास - ३ दिवस

॥श्रीराम समर्थ॥