महाराज स्थापित मंदिरे

महाराज स्थापित मंदिरे
[संदर्भ - महाराजांचं चरित्र - पृ. २९३-९४]
----------------------------------
श्रीरामाची मंदिरे
१) जुन्या इंदूरमध्ये (मध्य प्रदेश)पुलाच्या पलिकडे बांधलेले राममंदिर
पुजारी - श्री हरिपंत मास्तर यांचा भाऊ
२) हर्दा (मध्य प्रदेश) येथील राममंदिर

निर्माता - काशीनाथभैया सावकार
पुजारी - कै. महादेवभट
३) पंढरपूर येथील राममंदिर
निर्माता - आप्पासाहेब भडगांवकर
पुजारी - कै. नीळकंठ
४) कुर्तकोटी (कर्नाटक) येथील राममंदिर
निर्माता - डॉ. कुर्तकोटी
५) कुरवली येथील राममंदिर
निर्माता - दामोदरबुवा
पुजारी - कै. दामोदरबुवा
६) गिरवी येथील राममंदिर
निर्माता - येसूकाका
पुजारी - पिलंभट जोशी
७) मांडवे येथील राममंदिर
निर्माता - विष्णूकाका
८) गोमेवाडी येथील राममंदिर
निर्माता - सावळाराम देशपांडे
९) आटपाडी येथील राममंदिर
निर्माता - यज्ञेश्वरबुवा
१०) कागवाड (कर्नाटक) येथील राममंदिर
पुजारी - गणूबुवा रामदासी
११) कर्‍हाड येथील राममंदिर
व्यवस्थापक - वासूनाना देव, बापूराव चिवटे
१२) म्हासुर्णे येथील राममंदिर
निर्माता - विष्णूपंत
व्यवस्थापक - शंकरशास्त्री
१३) हुबळी (कर्नाटक) येथील राममंदिर
निर्माता - चिदंबर नाईक
१४) मोरगिरी येथील राममंदिर
निर्माता - वामनबुबा पेंढारकर
पुजारी जगन्नाथ इंदूरकर
१५) मांजरडे येथील राममंदिर
१६) विखळे येथील राममंदिर
१७) पाटण येथील येथील राममंदिर
१८) कोकणातील खेर्डी येथील राममंदिर
निर्माता - वासुदेव शेंबेकर
१९) सातपुड्याच्या डोंगरात भिल्लांकडून एक राममंदिर बांधवले
२०) सोलापूर येथील राममंदिर
निर्माता - भाऊसाहेब जवळगीकर
२१) अश्वत्थपूर येथील राममंदिर
स्थापना -श्रीब्रह्मानंदस्वामी
२२) म्हैसूर (कर्नाटक) येथील राममंदिर
निर्माता - श्री व्यंकटय्या
------------------------------------------------------------
इतर देवांची मंदिरे
१) आटपाडी येथील दत्तमंदिर
निर्माता - विष्णूबुवा कात्रे
२) यावंगल येथील दत्तमंदिर
निर्माता - शिव दीक्षित
३) नरगुंद येथील विठ्ठलमंदिर
४) खातवळ येथील विठ्ठलमंदिर
५) सातारा येथील दत्तमंदिर
निर्माता - गोविंदशास्त्री पुराणिक
६) उकसाण येथील विठ्ठलमंदिर
७) कांचीसमुद्रम्‌ येथील श्रीमहाराजांचे मंदिर
निर्माता - हणमंतराव मास्तर

॥श्रीराम समर्थ॥