सप्टेंबर महिन्यातील प्रवचने (अखंड नामस्मरण)

सप्टेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३० दिवसांसाठी "अखंड नामस्मरण" या विषयावर निरूपणे दिली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5437842997842678548.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(September)
Price - Rs. 45/-

॥श्रीराम समर्थ॥