जानेवारी महिन्यातील प्रवचने (नाम)

जानेवारी महिन्यातील प्रवचने - या महिन्यात "नाम" या विषयावरील ३१ दिवसांची ३१ निरूपणे मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत. या वेबपेजमध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे.

जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5182245521699748583.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(January)
Price - Rs 25/-

॥श्रीराम समर्थ॥