नोव्हेंबर महिन्यातील प्रवचने (भगवंत)

नोव्हेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये याही महिन्यात "भगवंत" या विषयावर प्रवचने संग्रहित केलेली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5045747737139974749.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(November)

Price - Rs. 30/-

॥श्रीराम समर्थ॥