ब्रह्म जिज्ञासा

ब्रह्म जिज्ञासा
--------------------------
खालील लिंक्स या मला परमार्थातली अक्कल जशी येऊ लागलीय तशी लिहून काढलेली टिपणं आहेत.
ही टिपणं ग्रंथांचं वाचन करताना, तीर्थयात्रेमध्ये असताना, एकटी विचार करत असताना सुचलेले आहेत.

॥श्रीराम समर्थ॥