डिसेंबर महिन्यातील प्रवचने (नाम)

डिसेंबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यातील ३१ प्रवचने "नाम" या विषयावरील आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/4742808399240136787.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(December)

Price - Rs. 35/-

॥श्रीराम समर्थ॥