ऑक्टोबर महिन्यातील प्रवचने (भगवंत)

ऑक्टोबर महिन्यातील प्रवचने - मूळ ग्रंथामध्ये या महिन्यात ‘भगवंत’ या विषयावर ३१ प्रवचने दिली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5437379104541191553.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(October)

Price - Rs. 40/-

॥श्रीराम समर्थ॥