फेब्रुवारी महिन्यातील प्रवचने (नाम)

फेब्रुवारी महिन्यातील प्रवचने - या महिन्यामध्ये नामाविषयी एकोणतीस प्रवचने मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत.या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5635620128183245849.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(February)

Price - Rs. 30

॥श्रीराम समर्थ॥