सामवेदाच्या शाखा

सामवेदाच्या शाखा

१) जैमिनी (नेपाल)
२) गौतम (क्रौंचदेश)
३) कौथुम (आंध्र)
४) लागल (काश्मिर)
५) महाखल्वल (नारायणसरोवर)
६) खल्वल (विंध्य)
७) मुद्गल (गुजराथ)
८) शाट्यायनीय (मारवाड)
९) राणायनीय (महाराष्ट्र)

॥श्रीराम समर्थ॥