शुक्ल-यजुर्वेदाच्या शाखा

शुक्ल-यजुर्वेदाच्या शाखा

एकूण १५

१) जाबाल (नर्मदा व विंध्यपर्वत क्षेत्र)
२) बौधेय (महाराष्ट्र)
३) काण्व (गोदावरीच्या पश्चिमेला)
४) माध्यंदिन (शरयूतीर क्षेत्री)
५) शाफेय (अमरकंटक)
६) तापनीय (नर्मदेच्या उत्तरेला)
७) कापोल (माळवा)
८) पौंड्रवत्स (मालव्यात)
९) आवटिक (माळव्यात)
१०) परमावटिक (गौडदेशात)
११) पाराशर (मरुदेशात)
१२) वैधेय (गौडदेशात)
१३) वैनेय (बौध्दपर्वत)
१४) औध
१५) बहुधेय

॥श्रीराम समर्थ॥