ऋग्वेदाच्या शाखा

ऋग्वेदाच्या शाखा
(संदर्भ - श्रीमद्‌ योगीश्वर याज्ञवल्क्य चरित्र व शुक्ल-यजुर्मणी-माला)

१) आश्वलायनीय (त्रिकुटाचलदेश)
२) सांख्य़ायनीय (कुशद्वीप)
३) शाकल (कृष्णा नदीच्या दक्षिण दिशेला)
४) बाष्कल (आंध्रप्रदेश)
५) मांडूक्य (हिमवत्‌ देशात)