महाराजांच्या प्रवचनांतील प्रपंच

प्रवचनांच्या पुस्तकामध्ये महाराजांची निरुपणे, पत्रे, वाणीरुपातील मार्गदर्शन साधकांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. या मूळ ग्रंथाचे महत्व आहेच. त्यात घरगुती बोली भाषा आहे, रोजच्या व्यवहारातली उदाहरणे आहेत. महाराजांचा असा खास टच आहे.
महाराजांच्या प्रेरणेमुळेच मला हे करण्याची बुध्दी झाली. "नेमके मी काय करायचे?" हे अगदी कमी वेळात माझ्या लक्षात यावे या दृष्टीने मी मागेच मुद्दे काढून ठेवलेले होते. त्यांचा उपयोग या इ-पुस्तिकेत केलेला आहे.
या इ-पुस्तिकेत "प्रपंच" या विषयावरची निरुपणे साररुपाने संकलित केलेली आहेत.