इ-बुक्स

महाराजांविषयीचे लेखन -
1) महाराजांचे चरित्र -
- महाराजांच्या चरित्रातून मी काय शिकले?
- महाराजांचे सद्‌गुरू श्रीतुकामाई

२) महाराजांनी दिलेली प्रवचने -
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "भगवंत"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "नाम व अखंड नामस्मरण"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "सद्‌गुरू"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "संत-सत्पुरुष"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "प्रपंच"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "साधन"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "परमार्थ"
- महाराजांच्या प्रवचनांतील "आनंद व समाधान"

३) महाराजांनी केलेले लेखन -
- महाराजनिर्दिष्ट स्फुट लेखन
- महाराजांनी पाठवलेल्या पत्रांचे सार