महाराजांनी केलेले मार्गदर्शन

या लिंक अंतर्गत
- पत्रे
- प्रवचने
- अभंग
- स्फुट
या द्वारा सर्व मार्गदर्शन वाचायला मिळेल.

॥श्रीराम समर्थ॥